Sköldpaddan

Sköldpaddan


Efter ett antal år i terapi, med medicinering, utan medicinering, inläggning med LPT och utan har jag äntligen kommit till insikt. 


Vilket Hallelluljamoment! Dock EJ ett angenämt sådant…Det är både med förtvivlan och skräckblandad förtjusning som jag tvingas att inse att även jag är en padda. En sköldpadda närmare bestämt.


SKÖLDPADDAN- sluter sig inom sitt skal, är extremt konflikträdd, lider av kronisk narkolepsi, gör inte fler knop än nödvändigt (kan uppfattas som lite lat), tror att hon är osynlig för andra samt saknar en relevant verklighetsuppfattning.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Avslutande diskussion och slutsatser

Avslutande diskussion och slutsatser 


I och med tillägget av paddsorten GRODYNGLET anser jag mig kunna bevisa att det paddiga beteendet är genetiskt betingat och ej kontextuellt konstruerat. Nu vet jag att fler studieobjekt i grodynglets åldersgrupp borde ingå i denna avhandling, men jag blir tyvärr tvungen att hänvisa till både forskningsetik och psykiskt lidande för forskaren. Det finns absolut inget utrymme för någon vidare analys av grodynglets beteendemönster. Jag är ledsen, men jag anser att jag har utsatt mig för tillräckligt mycket lidande för forskningens skull redan och i avsaknad av antidepressiva mediciner som fungerar väljer jag att avvakta tillsvidare. Är paddbeteendet ett universellt problem eller endast förekommande i en mer lokal kontext? Entydiga resultat av mina experiment i denna avhandling visar tydliga tecken på en mer universell utbredning av problemet. Under mina resor ibland annat Asien upptäckte jag att det paddiga beteendet tar sig ungefär samma uttryck oavsett nationalitetstillhörighet. Det är sorgligt att behöva konstatera detta faktum men nödvändigt för att kunna leva och verka i vår gemensamma verklighet. Nu återstår problemet att lösa paddornas invasion av vår jord. I teoridelen var en av mina kolegor inne på elimineringsteorin, en annan ansåg att vi skulle förslava paddsläktet och utnyttja dem för våra egna syften. Glädjekvarter med endast vackra paddor med sexapeal var ett annat förslag.  Ärligt talat är jag ytterst tveksam till att vi skulle kunna samexistera på lika villkor! Glädjepaddan är endast ett teoretiskt begrepp och jag har inte under hela forskningsperioden träffat någon sådan  i fysisk form. 


Nya revolutionerande forskningsresultat i paddteorin.


Paddgenen är det defekta exet. Ekvasion X=Den kvinnliga kromosomen och Y=Det Manliga kromosomen.


Ställ X och Y bredvid varandra så kan vi tydligt se att Y-et är ett defekt X.  Kvinnan är således fullkomlig medan Y-et, alltså mannen är ofullkomlig  och defekt. 


Så svaret på forskningsfrågan är att avsaknaden av Y-et utgör själva paddgenen. Och som vi tidigare kommit fram till att paddbeteendet är mer genetiskt betingat än socialt konstruerat styrker ju även den ekvationen.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Olika riskzoner

3. RISKZONER SOM BÖR UNDVIKAS


I alla städer där paddaktiviteten har mäts har vissa gemensamma mönster kunnat urskiljas. Det finns tillexempel vissa ställen som man bör undvika att besöka om man vill minimera riskerna att stöta ihop med en padda. I Uppsala kan Träsko-bar, Paddbar och Paddmans nämnas som de ställen med högst padd faktor, i Linköping skall man unvika Paddens och Safari och i Växjö bör man hålla sig ifrån ställen som Paimes och Paddeo. Anledningen till att paddaktiviteten på dessa ställen är så hög beror på den begränsade tillgången på träsk. Undersökningar visar att de tidigare nämnda ställena är tillfälliga uppehållsorter för paddorna medan de väntar på en ledig plats i närbelegade träskmarker. Det är också viktigt att hålla i minnet att den säkraste perioden på året dvs den period med minst paddaktivitet är under vinterhalvåret. Då är nämligen de flesta paddor nedfrysta i sina träsk. På vårkanten när de har tinat upp skall man definitivt vara på sin vakt och när sommaren kommer bör man fly till antarktis för att helt vara på den säkra sidan. Under en flygmätning kunde följande resultat aktualisers, den största paddaktiviteten finns i förorterna runt sveriges storstäder, anledningen till detta faktum har varit lite svår att undersöka mer ingående då mätningarnas utslag visade på så extremt höga värden, särskillt i förorterna krings Stockholms och Uppsala området att det bedömdes som direkt hälsovåldligt att besöka dessa platser! Laboratoriet i Uppsala arbetar under högtryck med att utveckla den speciella skyddsutrustning som skulle behövas för att kunna vistas i en så utsatt miljö.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MEGA-PADDAN =0!

MEGA-PADDAN -Är egentligen ett samlingsnamn för alla paddsorter, för ju längre

tid som man umgås med Paddan, desto mer mångfacetterad blir han. MR. EVIL -är en

synonym till Mega-paddan. Åt Mega-paddan behöver man ägna minst ett helt kapittel, dels eftersom han är den otäckaste sorten utav dem alla och dels på grund av att man aldrig kan vara säker på var och när han dyker upp. De padd-sorter som kan klassifiseras i Mega-paddan kategorin är de som har utpräglade drag utav fler än fyra olika paddsorter. Undersökningar har visat att paddorna inte renodlat har drag av endast en sort, utan liksom i astrologins värld kan en padda vara född som sport-padda, men ha sin accendent i fjäsk-paddan. Mega-paddan är dock mer mångfacetterad än så. I min undersökning har jag funnit en padda som har drag av hela sju olika paddsorter, detta är i och för sig mycket ovanligt, men för den sakens skull inte mindre skrämmande. För att undersöka detta udda exemplar vidare skulle djupintervjuer samt andra avgörande experiment behöva göras, tyvärr så har delar av viktig information kommit bort i bearbetnings prosessen där viss data så som adressuppgifter och telefonnummer har raderats ur det befintliga registret, och tills dessa uppgifter uppdateras finns inget att göra..

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Pubertal-paddan

Pubertal-paddan


Jaha, då var det dags igen då. Att lägga ytterligare en paddsort till handlingarna. Trodde att jag vid min ålder hade lärt mig att se tidiga paddtecken och ha vett att dra mig ur i tid, men icke. Grattis, och den här gången har jag både investerat tid och känslor. 


Pubertal-paddan har drag av Casanova-paddan, Psykopat-paddan, Alkoholist-paddan, Fjäsk-paddan, Club-paddan, Musiker-paddan och Akademiker-paddan vilket innebär att han platsar i Mega-paddans kategori. Obehagligt värre. Men trots psykiskt lidande under forskningsarbetets gång så har han varit ett mycket lärorikt fall att studera. 


Pubertal-paddan är omogen och har taskig kvinnosyn. Han tänder på småflickor som knappt är byxmyndiga. Han har en ”tjej-lista” på sin blogg samt en” page 3 girl”. Ok om han vore ett grodyngel så hade man kunnat ha visst överseende med detta. Nu framstår han mest som gubbsjuk. 


Han kan verka rätt intellektuell och har både allmänbildning och goda teoretiska kunskaper om det mesta. Men saknar totalt emetionell intelligens och empati för andra människor.  Bli inte förvånad om han förnedrar dig offentligt genom att bloggflirta med gymnasister på nätet. Det är heller ingen ide att upplysa honom om detta faktum och att du inte uppskattar att framstå som en idiot inför gemensamma vänner och annat löst folk som han presenterat dig för under Er tid tillsammans. Han kommer ändå inte att förstå och samtidigt tycka mest synd om sig själv för att du skäller på honom. 


När du vidare försöker få honom att fatta att det inte heller är speciellt juste att förstöra unga flickors syn på det manliga släktet kommer han att förstå ännu mindre. Förutom ovanstående dåliga egenskaper har han inget telefonvett utan slänger på luren i örat på dig i värsta fjortismanner om du säger något som inte passar honom. Pubertal-paddans måtto är något sexistiskt skämt som jag vare sig vill eller tänker referera till.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg